Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.donnabota.cz (dále též jen „e-shop“). Blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Obchodní podmínky jsou v rámci e-shopu každému přístupné.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“).

Za spotřebitele se považuje každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen "kupující").


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

SPANISH SHOES s.r.o.
Skalka 26, 696 48
telefon: +420 608 074 347
e-mail: info@donabota.cz
IČ: 04920252, DIČ: CZ04920252


2. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Umístění nabízeného zboží prodávajícím na e-shopu je nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá okamžikem, kdy kupující odešle řádně vyplněnou objednávku prodávajícímu.

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit obdržení jeho objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

Prodávajícímu uzavřením kupní smlouvy vzniká závazek odevzdat zboží kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.


3. SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

Každé zboží je označeno přímo v e-shopu. Je zde uvedena charakteristika zboží a jeho cena, která je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách nebude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.

Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.


4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupní cena bude uhrazena způsobem zvoleným kupujícím při objednání zboží, způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě. Kupující má možnost volby z následujících variant:

a) dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti nebo kartou při převzetí zásilky, a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží. Úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží. Dobírka je zpoplatněna ve výši 35 Kč, dobírku hradí kupující. Při dodání zboží na Slovensko je dobírka zpoplatněna částkou 2 eura. 

b) bezhotovostní převod na účet prodávajícího. Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, v opačném případě je objednávka považována za zrušenou. Zboží je prodávajícím odesláno kupujícímu až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

c) v hotovosti - při osobním odběru v obchodě DonaBota, Masarykovo náměstí 7/26, Kyjov 69701. Při této formě platby je podle zákona o evidenci tržeb prodávající  povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

d) platební kartou - nejrychlejší a nejpohodlnější způsob uhrazení vaší objednávky. Platba je naprosto bezpečná a objednávka bude uhrazena okamžitě.

e) okamžitým bankovním převodem - pokud máte účet u bank jako Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisen Bank, GE Money, mBank nebo Fio banka, můžete platit zjednodušeným platebním příkazem. Rychlý příkaz funguje tak, že vás po dokončení objednávky přesměrujeme do vašeho internetového bankovnictví, kde můžete po bezpečném přihlášení odeslat předvyplněný platební příkaz. Objednávka bude uhrazena okamžitě.

Prodávající si vyhrazuje právo žádat platbu předem od kupujícího, který zcela či částečně neuhradil nebo nepřevzal předchozí objednávku, nebo se kterým je veden spor týkající se úhrady.


5. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží bude kupujícímu doručeno na adresu, kterou uvede v objednávce. Kupující má možnost zvolit si přepravce, a to z následujících možností:

a) PPL – doručení balíku na jakoukoliv adresu v ČR.

b) Zásilkovna - doručení balíku na pobočku zásilkovny, nebo na adresu určeno kupujícím na území České a Slovenské republiky

c) Slovenská pošta, Zásilkovna - doručení balíku na výdejní místo Zásilkovny, nebo na jakoukoliv adresu na území Slovenské republiky.

Zboží bude prodávajícím vyexpedováno do 2 pracovních dnů a kupujícímu bude doručeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zásilka bude obsahovat objednané zboží, prodejní doklad a návod na používání, údržbu a ošetřování obuvi. Při dopravě na Slovensko se může doba doručení prodloužit.

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí obvyklým způsobem, který je odpovídající dohodnutému způsobu dodání.

Pro objednávky nižší hodnoty 1499,-Kč včetně, hradí dopravu kupující, pro objednávky nad hodnotu 1500,-Kč včetně hradí náklady dopravy prodávající. Cena dopravy pro Zásilkovna.cz na výdejní místo Zásilkovny je 69,-Kč, doprava prostřednictvím Zásilkovny na adresu je zpoplatněna částkou 89 Kč, dobírka 35Kč, pro přepravce PPL je cena dopravy 89,-Kč a dobírka 35,-Kč. Cena dopravy na Slovensko je pro přepravce Zásilkovna.cz zpoplatněna do hodnoty objednávky 1499,-Kč včetně částkou 4 eura + 2 eura dobírka, nad částku 1500,- Kč je doprava zdarma. Doručení Slovenskou poštou je doprava zpoplatněna pro objednávky s hodnotou nižší 1499,-Kč včetně částkou 6 eur + 2 eura dobírka, nad hodnotu objednávky 1500,-Kč včetně je doručení slovenskou poštou zpoplatněno částkou 4eura + 2 euro za dobírku.

Pokud je balík viditelně poškozen nebo porušen, uplatní kupující reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost.

NEDORUČENÉ BALÍKY

Jedná se o balíky, které nebyly doručeny kupujícímu a byly vráceny přepravní společností zpět prodávajícímu z následujících důvodů: adresát je na uvedené adrese neznámý, nevyzvednuto, odmítnuto, poškozeno při přepravě.

Po vrácení zboží prodávajícímu z důvodů "adresát neznámý" a ʼnevyzvednuto" se prodávající spojí s kupujícím a dle jeho přání přistoupí k opětovnému odeslání objednávky, je-li zboží stále dostupné a nebo k vrácení peněz za objednávku. Prodávající si vyhrazuje právo při dalším zaslání zboží zákazníkovi, který si zásilku nevyzvedl žádat platbu předem i s náklady na dopravu, které v tomto případě hradí zákazník.

Vrácení z důvodu "odmítnuto" kupujícím. Odmítne-li kupující balík z důvodu jiného než poškození balíku při přepravě, má prodávající právo účtovat si náklady za přepravu ve výši 119 Kč.


6. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A MIMOSOUDNÍ VYROVNÁNÍ

Vlastnické právo ke zboží stejně jako nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od vybraného přepravce.

Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z kupní smlouvy a nebudou-li tito schopni spor vyřešit přímo, má kupující právo iniciovat mimosoudní řešení tohoto sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20869, http://www.coi.cz, email: adr@coi.cz


7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Tato 14ti denní lhůta běží ode dne převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu – nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Náklady na vrácení předmětného zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující.

Vrácené zboží musí být kompletní (včetně příslušenství a dokladů) a včetně případných dárků. Zboží musí být vráceno ve svém originálním a nepoškozeném obalu (krabice nesmí být polepena, popsána a ani jinak zničena) a toto zboží nesmí být nošeno. Při vrácení nošeného zboží má prodávající právo při vrácení kupní ceny kupujícímu odečíst odpovídající částku ve svůj prospěch.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení vráceného zboží zpět prodávajícímu peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal a to bankovním převodem na účet kupujícího. Kupující může pro odstoupení od kupní smlouvy využít Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Při uplatnění slevového kupónu a následném odstoupení či částečném odstoupení od kupní smlouvy, kdy zbylá část objednávky nesplňuje podmínku minimální částky 1500,- Kč ztrácí kupující možnost na uplatnění tohoto slevového kupónu. Jako náhrada mu bude zaslán nový slevový kupón pro další použití. 


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v kupní smlouvě. Tyto údaje budou shromážděny v databázi zákazníků prodávajícího i po naplnění kupní smlouvy a to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů, kterým budou sděleny pouze údaje nezbytné pro doručení zboží.

Kupní smlouvy jsou od uzavření archivovány prodávajícím ve formě, ve které byly uzavřeny, a to i po jejich naplnění. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Google Analytics
Stránky prodávajícího využívají Google Analytics, službu společnosti Google Inc. ("Google") k analýze provozu webových stránek. Google Analytics používá tzv. "cookies" - textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a umožnují prodávajícímu analýzu používání webových stránek. Informace obsažené v souboru cookie o vašem používání webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s jinými daty Google.

Google Analytics používá prodávající včetně služby Universal Analytics. Universal Analytics umožňuje analyzovat aktivitu uživatele/kupujícího na stránkách prodávajícího nezávisle na tom, zda pracoval na více zařízeních (např. použití notebooku a později tabletu). To je možné díky pseudonymnímu přiřazení User ID jednomu uživateli. Toto přiřazení proběhne, když se uživatel zaregistruje jako zákazník, resp. se přihlásí ke svému zákaznickému účtu. Osobní údaje však nejsou předány společnosti Google. I když Google Analytics získává díky Universal Analytics další funkce, neznamená to, že by s tím bylo spojeno omezení opatření na ochranu osobních údajů, jako je IP masking nebo browser add-on.

Z prověření provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace použije, aby vyhodnotila používání webových stránek, sestavila reporty o aktivitách na webových stránkách a poskytovala provozovateli webových stránek/prodávajícímu, další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Ukládání souborů cookie můžete zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení softwaru vašeho prohlížeče, upozorňujeme však na to, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Evidenci údajů vytvořených pomocí souboru cookie a týkajících se vašeho používání webových stránek (vč. vaší IP adresy) společností Google i zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit i tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs. Tím se uloží opt-out cookie, který zabrání dalšímu sběru dat při návštěvě těchto webových stránek v budoucnosti. Soubor opt-out cookie platí pouze pro tento prohlížeč a pouze pro naše webové stránky a bude uložen na vašem počítači. Pokud vymažete soubory cookie v tomto prohlížeči, musíte znovu implementovat opt-out cookie.

Službu Google Analytics dále používáme pro statistické účely k vyhodnocení dat ze souborů cookie nástroje DobleClick a AdWords.

SSL/Šifrovaný přenos dat

Vaše data jsou přenášena v zašifrované podobě, aby se zabránilo zneužití třetí osobou. SSL (Secure Socket Layer) je bezpečnostní technologie, která zaručuje, že vaše osobní údaje, vč. informací o kreditní kartě, vaše přihlašovací údaje a způsob platby jsou v prostředí internetu přenášeny bezpečně. Platební údaje jsou zašifrovány tak, aby byly čitelné pouze v platebním systému.

Používání cookies

U tzv. "cookies" se jedná o malé informační soubory, které může prohlížeč ukládat na počítači uživatele. Proces ukládání souboru cookie se nazývá také "nastavení cookie". Prohlížeč může uživatel nastavit podle svých přání tak, aby byl o nastavení cookies informován, mohl se vždy rozhodnout o akceptování nebo akceptaci odmítnout.

E-shop prodávajícího je naprogramován tak, aby šly objednávky provádět nezávisle na nastaveních cookie v prohlížeči kupujícího.

Druh a způsob, jakým v e-shopu cookies prodávající používá, nezpůsobuje žádné nedostatky ani rizika. Pro zvýšení komfortu při užívání webových stránek doporučujeme kupujícím, aby při návštěvě našich webových stránek cookies akceptovali.

Používáme online reklamní program "Google AdWords" a v rámci Google AdWords funkci Conversion-Tracking. Cookie pro Conversion-Tracking se nastaví, jakmile uživatel klikne na reklamu zapnutou prohlížečem Google. Tyto cookies ztrácí svou platrnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci.

Navštíví-li uživatel určitou stránku webových stránek zákazníka AdWords a platnost cookie ještě nevypršela, může prohlížeč Google a zákazník poznat, že uživatel na inzerát klikl a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník obdrží jiné cookie. Cookies tedy nemohou zákazníka AdWords vysledovat přes webové stránky. Informace získané pomocí Conversion cookies slouží k vytváření Conversion statistik pro zákazníky Adwords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci se dozví celkový počet uživatelů, kteří na inzerát klikli a byli přesměrováni na stránku opatřenou tagem Conversion-Tracking. Neobdrží však žádné infomrace, podle nichž je možné uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete účastnit Trackingu, můžete toto používání odmítnout tím, že zamezíte instalování cookies odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče (možnost deaktivace). Pak nebudete do statistik Conversion-Tracking zahrnuti.
Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených cookies, které se vztahují na vaše používání webových sránek a rovněž i zpracovávání těchto údajů společností Google tím, že kliknete na následující odkaz, kde si stáhnete a nainstalujete dostupný plug-in prohlížeče https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Aby byla pro uživatele nabídka eshopu prodávajícího zajímavější, používá technologie Re-Targeting. Tato technika umožňuje oslovit internetového uživavtele, který se již o e-shop a produkty prodávajícího zajímal prostřednictvím reklamy na webových stránkách partnerů prodávajícího. Tento způsob reklamy je anonymní a nejsou ukládány žádné osobní údaje uživatelů. Uživatel může ve svém počítači nastavit "blokovat cookies třetích osob".


9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pro veškeré zboží zakoupené v obchodě platí podmínky, které umožňují reklamovat zboží z důvodu neshodnosti se smlouvou do 2 let od data nákupu.

Reklamované zboží musí být kompletní (včetně příslušenství). Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamovanému zboží doklad o nákupu a Reklamační formulář. Reklamované zboží musí být prodávajícímu doručeno čisté v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.

Při podstatném porušení kupní smlouvy má kupující právo na opravu, výměnu zboží, slevu na zboží. Není-li ani jedno z předchozího možné, může odstoupit od kupní smlouvy. U nepodstatného porušení kupní smlouvy může kupující žádat odstranění vady nebo slevu na zboží. Odmítne-li prodávající vadu odstranit nebo to nestihne včas, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající má povinnost reklamaci vyřídit ve lhůtě třiceti (30) dnů od převzetí reklamovaného zboží.

Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou.

• Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z použití zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

• Záruka se nevztahuje ani na škody způsobené neodbornou údržbou, používáním a chybnou manipulací nebo mechanickým poškozením či běžným opotřebením.


10. DOBA PLATNOSTI TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 11. 2020 do odvolání. V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti v den uzavření kupní smlouvy.